Εισήγηση στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2021-2027

«Η στρατηγική μας συνάδει με τις Ενωσιακές και Εθνικές πολιτικές, ενώ παράλληλα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες αναπτυξιακές ανάγκες της Περιφέρειάς μας, τις οποίες θέτουμε ως προτεραιότητα. Στόχος μας είναι να οδηγήσουμε την Πελοπόννησο στην πορεία σύγκλισης με τις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε στην εισήγησή του ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, κατά τη διάρκεια της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2021-2027.

Επίσης, επεσήμανε, ζητήματα της νέας προγραμματικής περιόδου, τα οποία θα πρέπει να διευθετηθούν, προκειμένου το Πρόγραμμα να καλύψει τις σημαντικές αναπτυξιακές ανάγκες της Περιφέρειας, όπως η προστασία των ηλικιωμένων, η κάλυψη των άμεσων και σοβαρών αναγκών για μεταφορικές υποδομές και ο περιορισμός των οριζόντιων πολιτικών στα Περιφερειακά Προγράμματα, με εστίαση και χρηματοδοτική ένταση στην κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας.

«Η μεγάλη αύξηση της τάξεως του 60% μας γεμίζει ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Περιφέρειά μας», σημείωσε χαρακτηριστικά, σχετικά με την αύξηση των διαθέσιμων πόρων.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2021-2027, συνήλθε στην 3η Συνεδρίασή της, την Τρίτη 25 Ιουνίου στην Καλαμάτα, υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχού, στην οποία παρέστησαν 41 μέλη με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 61 μελών (26 δια ζώσης και 15 διαδικτυακά), και 6 μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 9 μελών.

Να σημειωθεί πως παρουσιάσθηκαν από τους αντίστοιχους δικαιούχος στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης τα παρακάτω τέσσερα (4) έργα ιδιαίτερης αναπτυξιακής σημασίας για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2021-2027.

1) Προστασία – Αποκατάσταση και ανάδειξη του Αρχαίου Διόλκου / Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας

2) Μέτρα Σταθεροποίησης Βραχωδών πρανών Κάστρου Μονεμβασιάς / Περιφέρεια Πελοποννήσου.

3) Συνέχιση Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Ναυπλιέων / Δήμος Ναυπλιέων

4) Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Τρίπολης με περιοχή ευθύνης την ΠΕ Αρκαδίας / Δήμος Τρίπολης

Ακολουθήστε μας

στα παρακάτω κανάλια για να μαθαίνετε τα νέα του Περιφερειάρχη